Verlof

Als uw werknemer minder uren gaat werken of met verlof gaat, bouwt hij minder pensioen op.

Uw werknemer kan ook met ouderschapsverlof of met onbetaald verlof gaan als dat mogelijk is binnen uw organisatie.

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof kunnen u en uw werknemer ervoor kiezen gedurende de periode van het onbetaalde verlof pensioenpremie te blijven betalen. Uw werknemer blijft dan pensioen opbouwen. U spreekt dit onderling met uw werknemer af.