Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan maakt u samen afspraken over hoe u het ouderdomspensioen verdeelt. Geef de afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in

Op Rijksoverheid.nl staat het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe.

Let op: U moet het binnen 2 jaar aan ons terugsturen

Het formulier en de kopie(en) moet u binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap opsturen. 

U stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen en de kopie online met een e-mail.

Of stuur het per post naar: 

BPF Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Wij registeren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen.