Werkloos

Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt. En uw partnerpensioen vervalt. Alleen het vóór 2003 opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen blijft staan.

Dan betaalt het UWV misschien tijdelijk uw loon. Of een deel daarvan. U kunt het UWV vragen hoeveel u krijgt en of zij de pensioenpremie doorbetalen.

Tip!

Kijk op de website van het UWV. Daar leest u wat u moet doen.
  1. U neemt uw pensioen mee. Hebt u een andere baan? U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd meenemen naar een ander pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht. Bij kleine pensioenen gebeurt soms automatisch. Lees meer over automatische waardeoverdracht bij kleine pensioenen.
  2. U hebt een nieuwe baan bij een ander schoonmaakbedrijf. Er verandert niets. U blijft pensioen opbouwen bij ons. 
  3. U zet uw pensioen vrijwillig voort. Onder voorwaarden kunt u bij ons blijven opbouwen voor uw pensioen.