Werkloos

Bent u werkloos geworden? Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt. En uw partner krijgt minder of geen partnerpensioen als u overlijdt. Soms kunt u hier iets aan doen. U krijgt hier nog een brief over. Dit noemen wij een stopbrief. Met de stopbrief kunt u een paar keuzes maken. Bijvoorbeeld of u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen naar partnerpensioen.

Stopt u met werken in de schoonmaak? Dan krijgt u een brief met uw pensioenoverzicht. In de brief staat ook hoe hoog het partnerpensioen is.

Heeft u een partner? Dan kunt u misschien kiezen voor meer inkomen voor uw partner wanneer u overlijdt. U ruilt dan ouderdomspensioen in voor meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan minder.

Wilt u meer partnerpensioen als u overlijdt? En zit bij de brief het formulier ‘Uitruilverklaring’? Vul het formulier dan in. En stuur het ingevulde formulier terug. Dit moet binnen twee maanden.
U kunt uitruilen als u stopt met pensioen opbouwen bij BPF Schoonmaak. En als u met pensioen gaat. Uw pensioen moet dan wel meer dan € 503,24 bruto per jaar zijn.
Dan krijgt uw partner misschien extra geld van ons. Hier zijn regels voor:
    • U heeft partnerpensioen op risicobasis
    • U bouwde pensioen op bij BPF Schoonmaak tot u werkloos werd
    • U kreeg uw WW-uitkering meteen toen u werkloos werd
    Is dit zo? Dan moet uw partner als u overleden bent een brief opsturen. Waarin staat dat u een WW-uitkering kreeg.
Dan betaalt het UWV misschien tijdelijk uw loon. Of een deel daarvan. U kunt het UWV vragen hoeveel u krijgt en of zij de pensioenpremie doorbetalen.

Tip!

Kijk op de website van het UWV. Daar leest u wat u moet doen.
U kunt misschien pensioen blijven opbouwen bij ons. U betaalt dan zelf uw pensioenpremie. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Hier zitten wel voorwaarden aan. Bekijk de voorwaarden en lees meer over vrijwillige voortzetting.