Werkloos

Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt. En uw partnerpensioen vervalt. Alleen het vóór 2003 opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen blijft staan.

Dan betaalt het UWV misschien tijdelijk uw loon. Of een deel daarvan. U kunt het UWV vragen hoeveel u krijgt en of zij de pensioenpremie doorbetalen.

Tip!

Kijk op de website van het UWV. Daar leest u wat u moet doen.
U kunt zelf pensioen blijven opbouwen bij ons. Dat noemen we 'vrijwillig voortzetten'. Hier zitten wel voorwaarden aan:
 
  • U moet het zelf bij ons aanvragen.
  • Dat moet binnen 9 maanden na uw ontslag.
U kunt contact met ons opnemen. Bel met onze Helpdesk op telefoonnummer 020 583 51 00.