Werkloos

Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt. En uw partnerpensioen vervalt. Alleen het vóór 2003 opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen blijft staan.

Let op!

Hebt u kort als schoonmaker of glazenwasser gewerkt? Dan krijgt u uw pensioen misschien in één keer. Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe regels.  Na uw ontslag kunt u zelf pensioen blijven opbouwen bij ons.
Dan betaalt het UWV misschien tijdelijk uw loon. Of een deel daarvan. U kunt het UWV vragen hoeveel u krijgt en of zij de pensioenpremie doorbetalen.

Tip!

Kijk op de website van het UWV. Daar leest u wat u moet doen.
  1. Wij kopen uw pensioen af. Hebt u kort als schoonmaker of glazenwasser gewerkt? En is uw opgebouwde pensioen bij ons lager dan 114 euro? Dan kopen wij uw pensioen af. Let op: Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe regels.
  2. U neemt uw pensioen mee. Hebt u een andere baan? U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd meenemen naar een ander pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht. 
  3. U hebt een nieuwe baan bij een ander schoonmaakbedrijf. Er verandert niets. U blijft pensioen opbouwen bij ons. 
  4. U zet uw pensioen vrijwillig voort. Onder voorwaarden kunt u bij ons blijven opbouwen voor uw pensioen.