ESG

ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuursorganisatie).