Toegankelijkheid

Iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt bij Pensioenfonds Schoonmaak moet onze website kunnen begrijpen. En kunnen gebruiken. Ook als u blind, slechtziend, doof bent of de taal niet kunt lezen of begrijpen. Dit noemen we toegankelijk maken.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Pensioenfonds Schoonmaak volgt de uitgangspunten van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Aanvraag ontoegankelijke pdf-bestanden

Op onze website staan veel pdf-bestanden. Deze bestanden zijn niet allemaal (helemaal) toegankelijk. Heeft u problemen met de toegankelijkheid van een pdf? Stuur dan een e-mail naar communicatie@pensioenschoonmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat u binnen 10 werkdagen een toegankelijke versie van de pdf krijgt. Laat duidelijk weten om welke pdf het gaat. Of stuur deze mee als bijlage.