Werkloos

Bent u werkloos geworden? Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt. En uw partner krijgt minder of geen partnerpensioen als u overlijdt. Soms kunt u hier iets aan doen. U krijgt hier nog een brief over. Dit noemen wij een stopbrief. Met de stopbrief kunt u een paar keuzes maken. Bijvoorbeeld of u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen naar partnerpensioen.

Stopt u met werken in de schoonmaak? Dan krijgt u een brief met uw pensioenoverzicht. In de brief staat ook hoe hoog het partnerpensioen is.

Heeft u een partner? Dan kunt u misschien kiezen voor meer inkomen voor uw partner wanneer u overlijdt. U ruilt dan ouderdomspensioen in voor meer partnerpensioen. En meer wezenpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan minder.

Wilt u meer partnerpensioen als u overlijdt? En zit bij de brief het formulier ‘Uitruilverklaring’? Vul het formulier dan in. En stuur het ingevulde formulier terug. Dit moet binnen 2 maanden.

U kunt uitruilen als u stopt met pensioen opbouwen bij BPF Schoonmaak. En als u met pensioen gaat. Uw pensioen moet dan wel meer dan € 594,89 bruto per jaar zijn.

Dan krijgt uw partner misschien extra geld van ons. Maar alleen als:

  • u partnerpensioen heeft op risicobasis;
  • u pensioen opbouwde op bij BPF Schoonmaak tot u werkloos werd;
  • u uw WW-uitkering meteen kreeg toen u werkloos werd.

Is dit zo? Dan moet uw partner als u overleden bent een brief naar ons sturen. Hierin moet staan dat u een WW-uitkering kreeg.

Dan betaalt het UWV misschien tijdelijk uw loon. Of een deel daarvan. U kunt het UWV vragen hoeveel u krijgt en of zij de pensioenpremie doorbetalen.

Tip!
Kijk op de website van het UWV. Daar leest u wat u moet doen.

U kunt misschien pensioen blijven opbouwen bij ons. U betaalt dan zelf uw pensioenpremie. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Hier zitten wel voorwaarden aan. Nadat u werkloos bent geworden, moet u de vrijwillige voortzetting binnen 9 maanden aanvragen. Bekijk meer voorwaarden en informatie op vrijwillige voortzetting.