logo_laag2

Uitleg pensioenregeling

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel of niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dit hebben we verdeeld over 3 delen. Dit is deel 1.

 • Deel 1: hier leest u de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
 • Deel 2: hier gaan we uitgebreider in op deel 1*.
 • Deel 3: hier leest u alle regels.

*Wilt u de informatie uit deel 2 liever op papier krijgen? Dat kan! Vraag deze bij ons aan.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? U leest het op onze pagina over beleggen.

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. U krijgt het ouderdomspensioen vanaf 67 jaar. Lees meer over het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen of wezenpensioen

 

Overlijdt u als u nog werkt in de schoonmaak? Dan krijgen uw partner en kinderen geld van ons. Daar zijn regels voor. Voor uw partner heet dat ‘partnerpensioen’. Voor uw kinderen heet dat ‘wezenpensioen’.

Arbeidsongeschikt

Kunt u (deels) niet meer werken? Dan gaat uw pensioenopbouw door. U betaalt zelf premie over de uren die u nog wel werkt. Lees meer over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioenreglement

 

U kunt ook het pensioenreglement downloaden.

Geen partnerpensioen en geen wezenpensioen

Werkt u niet meer in de schoonmaak? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons. En krijgen uw kinderen geen wezenpensioen. Woont u samen zonder samenlevingscontract? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen.

Geen pensioen bij arbeidsongeschiktheid


Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen pensioen van ons.

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW. 
 2. Uw pensioen bij ons. En pensioen dat u misschien hebt opgebouwd bij ander werk. 
 3. Geld dat u zelf nog regelt voor later.

Middelloon

Iedere maand bouwt u een stukje pensioen op bij ons. Uw pensioen bestaat uit al deze stukjes bij elkaar. 'Dit heet een middelloonregeling'.

Pensioenopbouw


U bouwt pensioen op over een deel van uw loon. Dit deel noemen we de pensioengrondslag. Hierover bouwt u in 2024 1,577 procent pensioen op.

Premieverdeling

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt 50 procent. Uw werkgever betaalt 50 procent. Op uw loonstrook staat het bedrag dat u betaalt.

Tip!

In deel 2 leest u meer over de 3 manieren van pensioen opbouwen en andere gerelateerde onderwerpen. Bekijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waardeoverdracht

Heeft u met ander werk ook pensioen opgebouwd? U kunt uw pensioen meenemen naar ons. Dit heet 'waardeoverdracht'.

Ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen

U kunt een deel van uw pensioen omruilen voor partnerpensioen. Uw partner krijgt dan geld wanneer u overlijdt. U hoeft dit niet te doen. Wij vragen u dit altijd als u met pensioen gaat of als u stopt met werken in de schoonmaak.

Eerder met pensioen


Wilt u eerder dan uw 67e met pensioen? Dat kan vanaf 60 jaar. U kunt niet later dan uw 67e met pensioen.

Hoger of lager pensioen


Wilt u eerst wat meer pensioen krijgen? Dat kan. U krijgt dan later wat minder. U kunt ook eerst wat minder pensioen krijgen. En later wat meer.

De hoogte van uw pensioen kan veranderen. Wij hebben bijvoorbeeld te maken met de volgende risico’s:

 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen. Wij doen er alles aan dit risico zo klein mogelijk te houden;
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Wij hebben dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen;
 • Mensen worden steeds ouder. Dat is goed nieuws. We hebben dan wel meer geld nodig. Want we moeten langer pensioen uitbetalen;
 • Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Waardevastpensioen

Vanaf 1 januari 2024 is het pensioen 3 procent hoger dan het jaar ervoor. De stijging van de prijzen voor 2023 is nog niet bekend. 

JaarStijging van de prijzenVerhoging van uw pensioen
2023nog niet bekend3,00%
202210,00%4,00%
20212,70%0,00%
20201,30%0,00%
20192,60%0,00%
20181,70%0,00%
20171,40%0,00%

Pensioentekort

Als we een tekort hebben, nemen we misschien 1 of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw opbouw gaat omlaag.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen als het echt niet anders kan. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

In deel 2 leest u meer over bovenstaande onderwerpen.


Wij maken kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld kosten voor de administratie. En kosten om het vermogen te beheren. Lees meer over kosten in deel 2.

Als u van baan verandert

U kunt uw pensioen dan meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’.

Als u arbeidsongeschikt wordt


Wordt u voor een gedeelte of helemaal arbeidsongeschikt? Dat heeft misschien gevolgen voor uw pensioen.

Als u gaat samenwonen

Gaat u samenwonen? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Gaat u trouwen? Dan hoeft u zelf niets te doen.

Als u uit elkaar gaat


Als u gaat scheiden dan horen wij dat van de gemeente. Hebt u een samenlevingscontract? Dan moet u zelf aan ons doorgeven dat u uit elkaar gaat.

Als u naar het buitenland verhuist


Verhuist u in of naar het buitenland? U moet dat zelf aan ons doorgeven.

Als u werkloos wordt


Als u werkloos wordt bouwt u geen pensioen meer op. U kunt kiezen om pensioen te blijven opbouwen.

Als u vragen hebt


Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan onze Helpdesk op 020 583 51 00.

Als u wilt weten hoeveel pensioen u hebt


Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.