Uw pensioenopbouw

U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak. U spaart iedere maand zodat u later geld heeft. Als u met pensioen gaat, krijgt u van ons pensioen.

Uw partner heeft misschien recht op partnerpensioen.
Uw kinderen hebben soms recht op wezenpensioen.

De pensioenregeling van Pensioenfonds Schoonmaak is een middelloonregeling. U bouwt pensioen op over uw loon van dat jaar. Uw totale pensioen is al deze bedragen bij elkaar. Hierdoor is het pensioen dat u krijgt, berekend op uw gemiddelde loon door de jaren heen.

Opbouwpercentage

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw brutoloon.

Wij berekenen uw pensioen over uw bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. De overheid bepaalt een maximum aan het inkomen waarover u pensioen mag opbouwen. U bouwt geen pensioen op over het jaarsalaris boven € 66.956,00.

Franchise 

Het loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. De hoogte van de franchise kan elk jaar veranderen. De franchise is gekoppeld aan het AOW-bedrag. In 2023 is de franchise € 13.033,00.

Bij Pensioenfonds Schoonmaak bent u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid zolang u deelnemer bent bij Pensioenfonds Schoonmaak. U moet wel aan voorwaarden voldoen.

Lees  hier meer over premievrije deelneming.

Weet u niet zeker waar u allemaal pensioen heeft? Dan heeft u misschien wel een vergeten pensioen. 

Op onze pagina over vergeten pensioen leest u wat u eraan kunt doen.