Toegankelijkheid

Iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt bij BPF Schoonmaak moet onze website kunnen begrijpen en kunnen gebruiken. Ook als u blind, slechtziend of doof bent of de taal niet kunt lezen of begrijpen. Dit noemen we toegankelijk maken.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

BPF Schoonmaak volgt de uitgangspunten van de 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Aanvraag ontoegankelijke pdf’s

Op onze website staan veel pdf’s. De pdf’s zijn niet allemaal (volledig) toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van een pdf? Stuur dan een e-mail naar communicatie@pensioenschoonmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat u binnen 10 werkdagen een toegankelijke versie van de pdf ontvangt. Vermeld alstublieft duidelijk om welke pdf het gaat, of stuur deze als bijlage mee.