Ons Financieel Crisisplan

Pensioenfonds Schoonmaak heeft een Financieel Crisisplan. In dit plan staat wat een financiële crisis is. En wat wij dan kunnen doen.

Wat is een financiële crisis?

Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad te laag is. De dekkingsgraad zegt hoeveel geld Pensioenfonds Schoonmaak heeft. En hoeveel wij nu én later aan pensioen moet betalen. Wij maken onze dekkingsgraad elke maand bekend. 

De dekkingsgraad moet meer zijn dan 100 procent. Want wij moeten ook reserves hebben. Deze reserves zijn nodig om de risico’s te beheersen. Als de dekkingsgraad te laag is, spreken we van een crisis.

Wat doen wij bij een financiële crisis?

Wij kunnen 3 dingen doen. 

  1. Uw pensioen niet verhogen. Dat betekent dat we uw pensioen niet laten meegroeien met de stijgende prijzen. De prijzen stijgen dan meer dan uw pensioen. Daardoor kunt u steeds minder kopen met uw pensioen. 
  2. De premie die u betaalt verhogen. 
  3. Uw pensioen verlagen. U krijgt dan minder pensioen van ons. 

Wij kijken goed of dit soort maatregels nodig zijn. Is dit zo? Dan vertellen we u dat op tijd.