Missie

De missie benoemt het bestaansrecht van het fonds.

Pensioenfonds Schoonmaak zorgt voor een goede uitvoering van de pensioenregeling die de cao-partijen in onze sector hebben afgesproken.