Missie

De missie benoemt het bestaansrecht van het fonds.

BPF Schoonmaak streeft, uitgaande van de pensioenregeling die cao-partijen in onze sector hebben afgesproken, naar een goed pensioen voor alle deelnemers en rechthebbenden. Een goed pensioen is een pensioen dat zijn waarde behoudt. De premie die we innen beleggen we. Het rendement is nodig om te zorgen voor een goed pensioen.