Onze strategie

Ons doel is om de waarde voor de deelnemer zo groot mogelijk te maken. De waarde zit vooral in de hoogte van het opgebouwde pensioen. Maar ook in de betrouwbaarheid en de dienstverlening van het fonds. Daarbij helpen we de werkgevers en letten we goed op andere betrokkenen. Kosten hebben in de schoonmaak veel invloed op de waarde. Maar lage kosten zijn niet het belangrijkst. Betrokken, begrijpelijk en betaalbaar zijn allemaal even belangrijk.

Eenvoud en efficiënt werken zijn daarom de basis voor alles wat Pensioenfonds Schoonmaak doet. Dat vraagt om slimme keuzes voor een sterke en betrouwbare dienstverlening. Dat betekent dat we beperkte keuze bieden, standaardiseren waar mogelijk, de kans op fouten klein houden, de voordelen van digitale kanalen gebruiken, de kosten laag houden en samenwerken waar dat kan.