Visie

De visie benoemt de kernwaarden en voornaamste doelstellingen van het fonds.

We kennen onze sector, en voelen ons daarbij betrokken. Daarbij hoort ook dat we de pensioenregeling betaalbaar moeten houden. Dat is in het belang van iedereen. Om pensioen te kunnen betalen, moeten we risico’s nemen met de betaalde premie. De risico’s houden in dat het pensioen in waarde kan dalen. Het pensioenfonds probeert te voorkomen dat het pensioen moet worden verlaagd. We zijn praktisch, efficient en resultaatgericht. Alles goed kunnen uitleggen aan onze doelgroepen vinden we belangrijk.