Nieuwe regels persoonsgegevens

Van persoonsgegevens, zoals uw naam of geboortedatum, mag geen misbruik worden gemaakt. Daarom moeten bedrijven die persoonsgegevens gebruiken zich aan regels houden. Vanaf 25 mei is er een nieuwe wet. Deze wet heeft strengere regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de regels

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij altijd zorgvuldig met uw gegevens om. En houden wij ons aan de regels.

Duidelijkere uitleg

Wij gaan u duidelijker uitleggen welke gegevens wij van u hebben. En waar we die voor gebruiken. Dit leest u in onze nieuwe privacyverklaring. Ook leest u in de privacy verklaring welke rechten u hebt. En hoe u daarvan gebruik kunt maken.

Vragen?

Hebt u vragen over de nieuwe regels? Neem dan contact met ons op.