MijnPensioenschoonmaak rekent nu met de nieuwe AOW-leeftijd

In MijnPensioenschoonmaak houden wij vanaf 25 juli 2019 rekening met uw nieuwe AOW-leeftijd. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in MijnPensioenschoonmaak goed zijn.

Uw AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu acht maanden eerder in dan zij op basis van het huidige stelsel dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel.

Stijging van de AOW-leeftijd

Nu is het zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg heeft. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven. Omgerekend naar maanden betekent dit dat als de gemiddelde levensverwachting na 2024 met meer dan 4,5 maanden is gestegen, de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog gaat.

Uw pensioenleeftijd

Bij ons pensioenfonds is de pensioenleeftijd 67 jaar. Is uw AOW-leeftijd eerder dan 67 jaar? Dan kunt u op uw AOW-leeftijd pensioen krijgen. Kiest u ervoor eerder met pensioen te gaan? Dan verandert de hoogte van uw ouderdomspensioen.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt? Kijk dan op Mijnpensioenschoonmaak.

Kortgeleden uw pensioen berekend?

Dan kan de berekening met uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd een andere uitkomst geven. Een veelgemaakte keuze is stoppen met werken op AOW-leeftijd. Eerder stoppen met werken betekent korter pensioen opbouwen, maar langer pensioen ontvangen. Daardoor ontvangt u een lager bedrag per maand, als u hiervoor kiest. Uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd kan betekenen dat u eerder stopt met werken als u kiest voor pensioen en AOW op dezelfde leeftijd. 

 

Voorbeeld

Richard is 66 jaar. Eerder was zijn AOW-leeftijd 66 jaar en 8 maanden . Zijn ‘nieuwe’ AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. Als Richard kiest voor stoppen op zijn AOW-leeftijd, dan bouwt hij 4 maanden (66 jaar en 8 maanden – 66 jaar en 4 maanden = 4 maanden) korter pensioen op. Daardoor ontvangt hij een lager bedrag in vergelijking met doorwerken tot aan 66 jaar en 8 maanden. 

 

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt? Kijk dan op Mijnpensioenschoonmaak.

Hebt u nog vragen?

U kunt uw AOW-leeftijd berekenen op de website van de SVB

Bel ons voor antwoord op uw vragen via 020 583 51 00. Wij helpen u graag.