Wat u moet weten over het nieuwe pensioencontract

Er is over een nieuw pensioencontract gesproken in de Tweede Kamer. Waarom is een nieuw pensioencontract belangrijk? En wanneer gaat u wat van het nieuwe pensioencontract merken? De belangrijkste 6 vragen - en antwoorden - over het nieuwe pensioencontract leest u hier.

1. Er is besloten dat er een nieuw pensioencontract komt. Wie hebben dat besloten?

Het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben dat besloten.

2. Maar waarom wordt er eigenlijk gewerkt aan een nieuw pensioencontract?

Er is de laatste jaren veel veranderd in onze samenleving.

Bijvoorbeeld omdat in Nederland:

  • mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever werken. Ze veranderen vaker van baan of beginnen zelf een bedrijf.
  • er steeds meer mensen van 67 jaar en ouder zijn. Daardoor gaan er meer mensen met pensioen. En zijn er steeds minder mensen aan het werk.

Door de veranderingen is ons pensioenstelsel onduidelijk geworden. De nieuwe afspraken over het pensioencontract moeten het pensioenstelsel duidelijker maken. Zodat iedereen de regels begrijpt.

3. Wat gaat veranderen?

De nieuwe afspraken moeten zorgen dat iedereen de regels begrijpt. En dat u kunt zien hoeveel pensioen u zelf heeft gespaard. En u zelf kunt zien hoeveel pensioen het pensioenfonds voor u heeft gespaard.

Ook krijgt de economie meer invloed op uw pensioen:

  • Gaat het goed met de economie? Dan krijgt u meer pensioen.
  • Gaat het niet goed met de economie? Dan krijgt u minder pensioen.
  • Blijft de economie hetzelfde? Dan blijft uw pensioen hetzelfde.

Er is ook een afspraak gemaakt over het nabestaandenpensioen
Als u komt te overlijden, krijgen uw partner en kinderen van ons misschien pensioen. Dat noemen we nabestaandenpensioen. Sociale partners willen dat nabestaandenpensioen voor iedereen duidelijk is. Nabestaandenpensioen blijft hetzelfde als u van baan verandert.

Het pensioenakkoord gaat niet alleen over het aanvullende pensioen
Er is bijvoorbeeld ook afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. En dat beroepsgroepen regels kunnen maken over eerder stoppen met werken. Alleen mensen met een zwaar beroep kunnen misschien eerder stoppen met werken.

4. Wat blijft hetzelfde?

U blijft automatisch pensioen opbouwen via uw werkgever. En collectiviteit en solidariteit blijven in het nieuwe pensioenstelsel belangrijk. Dat betekent dat iedereen pensioen opbouwt met elkaar. En pensioen opbouwt voor elkaar.

Ook blijft u net als nu informatie ontvangen over uw verwachte pensioen als het met de economie goed gaat. En als de economie hetzelfde blijft of minder goed gaat.

5. Wat zijn nu de volgende stappen?

Het kabinet is bezig met het maken van nieuwe regels voor het pensioencontract. De nieuwe regels komen in de wet.

Het kabinet hoopt dat de regels op 1 januari 2022 klaar zijn. En dat de regels in 2022 in de wet staan. Daarna moeten sociale partners en pensioenfondsen binnen hun eigen organisaties beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie en het beleggingsbeleid.

6. Wanneer gaat u wat merken van de nieuwe regels?

We weten nog niet op welke datum u wat van de nieuwe regels merkt. En wat de nieuwe regels voor uw pensioen betekenen. We verwachten dat de nieuwe regels voor pensioen vanaf 1 januari 2022 gaan gelden. Maar het kan maximaal tot 1 januari 2026 duren.

We vertellen het u als we weten:

  • wanneer het nieuwe pensioencontract start.
  • wat de nieuwe regels voor uw pensioen betekenen.