Wij gaan veilig om met uw persoonsgegevens

Omroep MAX heeft ons informatie gevraagd over datalekken. Datalekken betekent dat iemand uw gegevens heeft, terwijl die persoon uw gegevens niet mag hebben. Wij geven Omroep MAX deze gegevens niet. Wij vinden dat zij die gegevens niet horen te krijgen, omdat die gegevens vertrouwelijk zijn. Daarom vertellen wij u eerlijk en open ons antwoord op deze vraag.

Wij houden ons aan alle regels

Wij doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Wij gaan netjes en precies om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij houden ons aan de AVG en de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Als er een datalek is, vertellen wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We zorgen dat het datalek stopt. We informeren iedereen. En zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.

Onze reactie aan Omroep MAX

Datalekken is een ingewikkeld onderwerp. Als u dat wilt, kunt u onze brief met ons antwoord aan Omroep MAX lezen.

Een vraag of opmerking?

Onze helpdesk staat voor u klaar!