Nieuw lid Verantwoordingsorgaan gezocht

Vind jij het interessant om betrokken te zijn bij de pensioenontwikkelingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche? Dan is de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan iets voor jou!

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het gevoerde beleid en geeft advies aan het bestuur over een aantal belangrijke onderwerpen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advies over het beloningsbeleid, de klachten- en geschillenprocedure, het communicatiebeleid of wijzigingen in de pensioenuitvoeringsovereenkomst.

Profiel werknemerslid Verantwoordingsorgaan

Wij zoeken een enthousiaste werknemer uit de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche met interesse voor het onderwerp pensioen. Heb je interesse, maar beschik je op dit moment nog niet over alle kennis? Het pensioenfonds zorgt ervoor dat je kennis op het gewenste niveau komt. Je volgt op onze kosten een instapcursus op pensioengebied.

Je beschikt over de volgende competenties

 • Integriteit
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht

Je ontwikkelt kennis over

 • Besturen van een organisatie
 • Communicatie
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen
 • Pensioenregelingen en pensioensoorten: die van het Pensioenfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche is natuurlijk de belangrijkste
 • Uitbesteding van werkzaamheden
 • Financieel-technische en actuariële aspecten
 • Administratieve organisatie en interne controle

Tijdsbesteding

Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo’n 6 keer per jaar. Inclusief voorbereiding kost dit ongeveer 1 dag per vergadering. Daarnaast volg je 2 dagen per jaar een individuele of collectieve training met actuele informatie op pensioengebied. De tijdbesteding wordt afgestemd met jouw leidinggevende, omdat veel werkzaamheden tijdens werkuren plaatsvinden.

Motivatie en CV

Wil jij je kandidaat stellen voor deze functie? Stuur je motivatiebrief en CV dan voor 29 juni 2020 naar t.vreuls@schoonmaakpensioen.com

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Aretz, voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Hij is te bereiken per mail via l.aretz@schoonmaakpensioen.com