Dekkingsgraad eind juli 2021: 95,2 procent

Eind juni 2021 werd de dekkingsgraad geschat op 97,1 procent. Eind juli 2021 is de dekkingsgraad geschat op 95,2. De dekkingsgraad is in juli dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juli gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2021: 91,7 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2021 was 91,7 procent. Eind juni 2021 was de beleidsdekkingsgraad 90,7 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.