BPF Schoonmaak maakt zich sterk voor pensioenbelangen Schoonmaak- en Glazenwasserssector

BPF Schoonmaak maakt zich sterk voor de pensioenbelangen van enkele honderdduizenden (ex)-werknemers, gepensioneerden en werkgevers in de schoonmaak- en glazenwasserssector. Omdat er veel gaat veranderen in het huidige pensioenstelsel, vindt BPF Schoonmaak het belangrijk om haar stem te laten horen en op te komen voor deze sector.

Het fonds heeft deze week een reactie gestuurd op het conceptvoorstel voor de nieuwe pensioenwetgeving naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Enkele bepalingen in deze ‘Wet Toekomst Pensioenen’ kunnen namelijk nadelige gevolgen hebben voor deelnemers en werkgevers.

Samengevat heeft BPF Schoonmaak vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

  • BPF Schoonmaak wil niet accepteren dat er de komende jaren jaarlijks onzekerheid blijft bestaan over verlaging van pensioenen. Dit ‘kortingsscenario’ moet dus van tafel.
  • BPF Schoonmaak wil niet dat de premiedekkingsgraad moet bijdragen aan het herstel van de financiële reserves. Omdat het fonds geen hogere premie kan inzetten, moet de opbouw namelijk verder omlaag. Wij vinden dat dit niet bijdraagt aan stabiliteit en vertrouwen.
  • BPF Schoonmaak wil voorkomen dat er door de nieuwe wet hogere kosten ontstaan bij toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) die de pensioenfondsen moeten betalen.