Beleidsdekkingsgraad eind december 2020: 85,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind december 2020 was 85,4 procent. Eind november 2020 was de beleidsdekkingsgraad 85,6 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gestegen

Eind november 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 88,8 procent. Eind december 2020 is de dekkingsgraad geschat op 90,3 procent. De dekkingsgraad is in december dus gestegen.

Gaan we de pensioenen verlagen?

BPF Schoonmaak gaat de pensioenen verlagen als de dekkingsgraad lager is dan 90 procent. De dekkingsgraad is voorlopig op 90,3 procent geschat. Dit is hoger dan 90%. Deze dekkingsgraad is nog niet definitief. Het is dus nog niet zeker dat wij de pensioenen niet verlagen. Rond 15 februari 2021 weten wij dit zeker.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in december gestegen. Ook moeten we minder geld hebben als reserve (voorziening). Dit komt door nieuwe grondslagen. Samen zorgde dit voor een stijging van de dekkingsgraad.

Misschien moet BPF Schoonmaak de pensioenen verlagen

Dat weten we nu nog niet zeker. Dat weten we na 31 december. Is de dekkingsgraad op dat moment lager dan 90 procent? Dan zal BPF Schoonmaak de pensioenen verlagen. Pas in februari 2021 weten we precies met hoeveel procent dat moet. Daarna sturen we iedereen zo snel mogelijk een brief. Als u hier nu vragen over heeft vindt u hier meer informatie.