Dekkingsgraad eind oktober 2021: 96,7 procent

Eind september 2021 werd de dekkingsgraad geschat op 97,3 procent. Eind oktober 2021 is de dekkingsgraad geschat op 96,7 procent. De dekkingsgraad is in oktober dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in oktober gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind september 2021: 94,7 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind oktober 2021 was 94,7 procent. Eind september 2021 was de beleidsdekkingsgraad 93,6 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.