Dekkingsgraad eind september 2021: 97,3 procent

Eind augustus 2021 werd de dekkingsgraad geschat op 96,2 procent. Eind september 2021 is de dekkingsgraad geschat op 97,3 procent. De dekkingsgraad is in september dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in september gedaald. De rekenrente is gestegen. Daardoor moeten we minder geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een stijging van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind september 2021: 93,6 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind september 2021 was 93,6 procent. Eind augustus 2021 was de beleidsdekkingsgraad 92,5 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.