Dekkingsgraad eind juli 2022: 109,4 procent

Eind juni 2022 werd de dekkingsgraad geschat op 112,5 procent. Eind juli 2022 is de dekkingsgraad geschat op 109,4 procent. De dekkingsgraad is in juli dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juli gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2022: 103,0 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2022 was 103,0 procent. Eind juni 2022 was de beleidsdekkingsgraad 101,8 procent.

Waardeoverdracht mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent is, mag BPF Schoonmaak meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.