Dekkingsgraad eind juni 2022: 112,5 procent

Eind mei 2022 werd de dekkingsgraad geschat op 111,9 procent. Eind juni 2022 is de dekkingsgraad geschat op 112,5 procent. De dekkingsgraad is in juni dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juni gedaald. De rekenrente is gestegen. Daardoor moeten we minder geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een stijging van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juni 2022: 101,8 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2022 was 101,8 procent. Eind mei 2022 was de beleidsdekkingsgraad 100,5 procent.

Waardeoverdracht weer mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent is mag BPF Schoonmaak weer meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.