Dekkingsgraad eind mei 2022: 111,9 procent

Eind april 2022 werd de dekkingsgraad geschat op 109,6 procent. Eind mei 2022 is de dekkingsgraad geschat op 111,9 procent. De dekkingsgraad is in mei dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in mei gedaald. De rekenrente is gestegen. Daardoor moeten we minder geld als reserve hebben (voorziening). Omdat het vermogen daalde en de rekenrente steeg, steeg de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2022: 100,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind mei 2022 was 100,5 procent. Eind april 2022 was de beleidsdekkingsgraad 99,3 procent.

Waardeoverdracht weer mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent is mag BPF Schoonmaak weer meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.