Het jaarverslag van 2021 is uit

In het jaarverslag vertellen we hoe we ons werk in 2021 hebben gedaan. Hoeveel geld er is verdiend. En hoeveel wij uitgaven.

In 2021 ging het financieel beter met het pensioenfonds

In 2021 ging het beter met de economie. Hierdoor ging het ook beter met het fonds. De beleggingen van het fonds werden meer waard. Ook steeg de rente. Hierdoor steeg ook de dekkingsgraad van het fonds.

Eind 2021 was de dekkingsgraad nog niet meer dan 100 procent. Dat betekent dat we minder geld hadden dan we zouden moeten hebben. We kwamen dus tekort. Gelukkig hoeven we de pensioenen ook in 2022 niet te verlagen.

In 2021 bereidden we ons voor op het nieuwe stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel staat in de Wet toekomst pensioenen. De wet is nog niet aangenomen. Het bestuur heeft wel gereageerd op het wetsvoorstel.

Totdat de nieuwe pensioenregeling ingaat, wil het bestuur het opgebouwde pensioen en de uitkeringen liever niet verlagen. Dit verlagen noemen we ook wel korten.

Krijgt u onze post al per mail?

Veel mensen krijgen liever een e-mail dan post. U ook? Geef dan u e-mailadres door op mijn.pensioenschoonmaak.nl.