Dekkingsgraad eind februari 2022: 101,1 procent

Eind januari 2022 werd de dekkingsgraad geschat op 98,3 procent. Eind februari 2022 is de dekkingsgraad geschat op 101,1 procent. De dekkingsgraad is in februari dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in februari gedaald. De rekenrente is gestegen. Daardoor moeten we minder geld als reserve hebben (voorziening). Omdat het vermogen daalde en de rekenrente steeg, steeg de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind februari 2022: 97,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind februari 2022 was 97,5 procent. Eind januari 2022 was de beleidsdekkingsgraad 96,8 procent

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.