Adviseurs en commissies

Het bestuur wordt geholpen door externe adviseurs. Zij adviseren het bestuur over beleggingen en gedragsregels.

 • Adviserend actuaris: Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.
 • Compliance officer: Compliance-i-Consultancy B.V.
 • Adviseur beleggingscommissie: Investment Communication Consultancy
 • Certificerend actuaris: Mercer
 • Accountant: Deloitte

06-04-2020

De agendacommissie bespreekt de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur. In de Agendacommissie zitten 3 leden uit het niet-uitvoerend bestuur (waaronder de onafhankelijk voorzitter) en de twee uitvoerend bestuurders.

Commissieleden:

 • Mw. drs. C.M. (Cathrin) van der Werf (voorzitter)
 • Mw. E. A. (Evelyne) Simons
 • Dhr. W. (Walther) Schapendonk-van Horne
 • Mw. R. (Renate) Bos
 • Mw. A. (Anita) Jharap
 • Dhr. T. (Tarik) Uçar
De commissie communicatie en pensioenbeheer adviseert het bestuur hoe wij pensioenzaken het best kan uitleggen. Dit noemen we ook wel ‘pensioencommunicatie’. Daarnaast houdt de commissie in de gaten wat de pensioenuitvoerder doet en of dat goed gebeurt. Ook adviseert de commissie het bestuur over nieuwe plannen en persoonlijke zaken. 
Commissieleden: 
 • Dhr. D. (Daan) Muusers (voorzitter)
 • Dhr. H. (Harm) Roeten
 • Dhr. T. (Tarik) Uçar

Commissieleden:

 • Dhr. H. (Harm) Roeten
 • Dhr. D. (Daan) Muusers
 • Mw. A. (Anita) Jharap
De commissie vermogensbeheer adviseert het bestuur hoe ze het geld het beste kunnen beleggen. U leest hier meer over in het Beleggingsbeleid.
Commissieleden:

 • Dhr. R. (Ruud) Sprenkels
 • Dhr. W. (Walther) Schapendonk-van Horne
 • Mw. R. (Renate) Bos