d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Bestuur

Het niet-uitvoerend bestuur en het uitvoerend bestuur zijn samen eindverantwoordelijk.

De uitvoerend bestuursleden voeren de beslissingen uit. Andere bestuursleden voeren niet uit, maar nemen beslissingen. En ze controleren of die beslissingen ook worden uitgevoerd. Deze groep bestuursleden noemen we het niet-uitvoerend bestuur.

Cathrin van der Werf

Onafhankelijk voorzitter

Tarik Uçar

Uitvoerend bestuurslid

Gertrude Wallens

Uitvoerend bestuurslid

Walther Schapendonk-van Horne

Uitvoerend bestuurslid

Evelyne Simons

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de werkgevers

Anne Vermeulen

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens FNV

Semih Eski

Niet-uitvoerend bestuurslid   
Namens CNV

Daan Muusers

Niet-uitvoerend bestuurslid  
Namens Pensioengerechtigden

Gerrie Westenbrink

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens Schoonmakend Nederland

Jan Kerstens

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de werkgevers

E. Simons (niet-uitvoerend bestuurslid, namens Schoonmakend Nederland)

 • Bestuurder, Pensioenfonds Detailhandel
 • Organisatieadviesbureau Bestuur en advies collectieve pensioenregelingen
 • Voorzitter Pensioenfonds Hagee 

A. Vermeulen (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV)

 • Projectleider PensioenLab
 • (Plv.) Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Lid Werkgroep Pensioenen, Stichting van de Arbeid
 • Taskforce Diversiteit & Inclusie

S. Eski (niet-uitvoerend bestuurslid, namens CNV)

 • Bestuurder, PWRI
 • Lid Raad van Advies, Goldschmeding Foundation
 • Lid Raad van Advies, College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Advies, Kennisplatform Inclusief Samenleven

D. Muusers (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV)

 • Voorzitter, BPF Levensmiddelen
 • Bestuurder, BPF VLEP (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees)
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Mantelzorg en Dementie
 • DGA, DHM Beheer B.V.

G. Westenbrink (niet-uitvoerend bestuurslid)

 • Directeur eigenaar Beverbrink BV
 • Voorzitter LTC Dalen (Tennis en Padel vereniging)

J. Kerstens (niet-uitvoerend bestuurslid)

 • Secretaris bestuur/Manager lobby, pensioen en arbeidsvoorwaarden bij Schoonmakend Nederland

T. Uçar (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurder Stichting Derdengelden APG
 • Raad van Toezicht BPF Molenaars
 • (Plv.) Lid Werkgroep Pensioenen, Stichting van de Arbeid
 • Lid van Raad van Commissarisen van de Wassenaarsche Bouwstichting

G. Wallens (uitvoerend bestuurslid)

 • Integraal Risicomanager/Sleutelfunctiehouder Risicobeheer Philips Pensioenfonds
 • Adviseur Audit Commissie Pensioenfonds ING

W. Schapendonk-van Horne (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurder, Bedrijfstakpensioenfonds Openbare Bibliotheken
 • Secretaris beleggingsadvies Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
 • Lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Rockwool
 • Directeur CVP Advies BV