Bestuur

Het niet-uitvoerend bestuur en het uitvoerend bestuur zijn samen eindverantwoordelijk.

De uitvoerend bestuursleden voeren de beslissingen uit. Andere bestuursleden voeren niet uit, maar nemen beslissingen. En ze controleren of die beslissingen ook worden uitgevoerd. Deze groep bestuursleden noemen we het niet-uitvoerend bestuur.

Dit zijn onze bestuursleden:

Cathrin van der Werf

Onafhankelijk voorzitter
Onafhankelijk voorzitter Cathrin van der Werf

Evelyne Simons

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de werkgevers
Bestuurslid Evelyne Simons

Anne Vermeulen

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens FNV

Semih Eski

Niet-uitvoerend bestuurslid   
Namens CNV Vakmensen
Bestuurslid Semih Eski

Daan Muusers

Niet-uitvoerend bestuurslid  
Namens Pensioengerechtigden
Bestuurslid Daan Muusers

Gerrie Westenbrink

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens Schoonmakend Nederland
Bestuurslid Gerrie Westenbrink

Jan Kerstens

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de werkgevers

Tarik Uçar

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Tarik Uçar

Anita Jharap

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Anita Jharap

Walther Schapendonk-van Horne

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Walther Schapendonk

C.M. van der Werf

 • Voorzitter Raad van Toezicht, BPF VLEP (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees)
 • Directeur Van der Werf-de Koning Beheer BV
 • Bestuurder van de vereniging Scouting Rheijnewoud

E. Simons (niet-uitvoerend bestuurslid, namens Schoonmakend Nederland)

 • Bestuurder Pensioenfederatie
 • Bestuurder, Pensioenfonds Detailhandel
 • Organisatieadviesbureau Bestuur en advies collectieve pensioenregelingen

A. Vermeulen (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV)

 • Projectleider PensioenLab
 • (Plv.) Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Lid Werkgroep Pensioenen, Stichting van de Arbeid

S. Eski (niet-uitvoerend bestuurslid, namens CNV Vakmensen)

 • Bestuurder, BPF Waterbouw
 • Bestuurder, BPF Zoetwaren
 • Bestuurder, CNV Vakmensen
 • Bestuurder, PWRI
 • Lid Raad van Advies, Goldschmeding Foundation
 • Lid Raad van Advies, College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Advies, Kennisplatform Inclusief Samenleven

D. Muusers (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV)

 • Voorzitter, BPF Levensmiddelen
 • Bestuurder, BPF VLEP (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees)
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Mantelzorg en Dementie
 • DGA, DHM Beheer B.V.

G. Westenbrink (niet-uitvoerend bestuurslid)

 • Directeur eigenaar Beverbrink BV
 • Voorzitter LTC Dalen (Tennis en Padel vereniging)

Jan Kerstens (niet-uitvoerend bestuurslid)

 • Secretaris bestuur/Manager lobby, pensioen en arbeidsvoorwaarden bij Schoonmakend Nederland
 • Bestuurder Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag

T. Uçar (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurder Stichting Derdengelden APG
 • Raad van Toezicht BPF Molenaars
 • (Plv.) Lid Werkgroep Pensioenen, Stichting van de Arbeid
 • Lid van Raad van Commissarisen van de Wassenaarsche Bouwstichting

A. Jharap (uitvoerend bestuurslid)

 • Lid commissie IRM en privacy officer Pensioenfonds Wonen
 • Voorzitter VVE Lutmastraat Tolstraat
 • Expertlid werknemers Samengevoegd belanghebbendenorgaan (SBO) van Centraal Beheer APF.

W. Schapendonk-van Horne (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurder, Bedrijfstakpensioenfonds Openbare Bibliotheken
 • Secretaris beleggingsadvies Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
 • Lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Rockwool
 • DGA W.L.M. Schapendonk B.V.