Bestuur

Het niet-uitvoerend bestuur en het uitvoerend bestuur zijn samen eindverantwoordelijk.

De uitvoerend bestuursleden voeren de beslissingen uit. Andere bestuursleden voeren niet uit, maar nemen beslissingen. En ze controleren of die beslissingen ook worden uitgevoerd. Deze groep bestuursleden noemen we het niet-uitvoerend bestuur.

Dit zijn onze bestuursleden:

Cathrin van der Werf

Onafhankelijk voorzitter
Onafhankelijk voorzitter Cathrin van der Werf

Evelyne Simons

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de werkgevers
Bestuurslid Evelyne Simons

Renate Bos

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens de FNV, Pensioengerechtigden
Bestuurslid Renate Bos

Semih Eski

Niet-uitvoerend bestuurslid   
Namens CNV Vakmensen
Bestuurslid Semih Eski

Daan Muusers

Niet-uitvoerend bestuurslid  
Namens FNV
Bestuurslid Daan Muusers

Ruud Sprenkels

Niet-uitvoerend bestuurslid  
Namens Schoonmakend Nederland
Bestuurslid Ruud Sprenkels

Gerrie Westenbrink

Niet-uitvoerend bestuurslid
Namens Schoonmakend Nederland
Bestuurslid Gerrie Westenbrink

Tarik Uçar

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Tarik Uçar

Anita Jharap

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Anita Jharap

Walther Schapendonk-van Horne

Uitvoerend bestuurslid
Bestuurslid Walther Schapendonk

C.M. van der Werf

 • Voorzitter Raad van Toezicht, BPF VLEP (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees)
 • Directeur Van der Werf-de Koning Beheer BV
 • Bestuurslid van de vereniging Scouting Rheijnewoud

E. Simons (niet-uitvoerend bestuurslid, namens Schoonmakend Nederland)

 • Bestuurslid Pensioenfederatie
 • Bestuurslid, Pensioenfonds Detailhandel
 • Organisatieadviesbureau Bestuur en advies collectieve pensioenregelingen

R. Bos (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV Pensioengerechtigden)

 • Bestuurder/Teamleider FNV
 • Voorzitter Stichting RAS
 • Voorzitter Stichting Noodfonds Migrant Domestic Workers

G. Westenbrink (niet-uitvoerend bestuurslid)

 • Voorzitter Ondernemend Coevorden
 • Bestuurder (penningmeester) Schoonmakend Nederlandl Lid CAO team Schoonmakend Nederland
 • Directeur eigenaar Beverbrink BV
 • Voorzitter LTC Dalen (Tennis en Padel vereniging)

S. Eski (niet-uitvoerend bestuurslid, namens CNV Vakmensen)

 • Bestuurder, BPF Waterbouw
 • (aspirant)-bestuurder, BPF Zoetwaren
 • Lid Raad van Advies, Goldschmeding Foundation
 • Lid Raad van Advies, College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Advies, Kennisplatform Integratie en Samenleving

D. Muusers (niet-uitvoerend bestuurslid, namens FNV)

 • Bestuurslid, BPF Levensmiddelen
 • Bestuurslid, BPF VLEP (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees)
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Mantelzorg en Dementie
 • DGA, DHM Beheer B.V.

R. Sprenkels (niet-uitvoerend bestuurslid, namens Schoonmakend Nederland)

 • Directeur/partner van Sprenkels en Verschuren tevens aandeelhouder VHAG (moedermaatschappij van S&V)
 • Directeur/eigenaar van Renli Beheer BV

W. Schapendonk-van Horne (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurslid, Bedrijfstakpensioenfonds Openbare Bibliotheken
 • Secretaris beleggingsadvies Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
 • Lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Rockwool
 • DGA W.L.M. Schapendonk B.V.

A. Jharap (uitvoerend bestuurslid)

 • Lid commissie IRM en privacy officer Pensioenfonds Wonen
 • Voorzitter VVE Lutmastraat Tolstraat

T. Uçar (uitvoerend bestuurslid)

 • Bestuurder Stichting Derdengelden APG
 • Bestuurder Vereniging voor Pensioenrecht
 • Raad van Toezicht BPF Molenaars