Code Pensioenfondsen

In 2013 is de ‘Code Pensioenfondsen’ opgesteld. Deze code adviseert hoe het bestuur van een pensioenfonds zich moet gedragen.

Het doel van de code is ervoor te zorgen dat het bestuur de belangrijkste taken goed uitvoert. Pensioenfondsen moeten zich aan deze adviezen houden. Als ze dat niet doen moet er een goede reden zijn. In hun jaarverslag moeten ze dan uitleggen waarom ze dat niet doen.

Code: Waar doen wij het anders?

In ons jaarverslag staat dat wij niet alle adviezen van de code hebben overgenomen. Hieronder leest u waar we het anders doen:
  • De onafhankelijke voorzitter heeft bij ons geen stemrecht. Het bestuur vindt dat hij dan onafhankelijker is.
  • Volgens de code moet het bestuur de risico’s voor het fonds zo klein mogelijk houden. Bij beleggingen is het vaak zo dat hoe meer risico je neemt, hoe meer geld beleggers kunnen verdienen. Het bestuur moet ervoor zorgen dat partijen die samenwerken met het fonds geen grote risico’s nemen om meer geld te verdienen. We hebben daarover met de partijen nog geen schriftelijke afspraken gemaakt.
  • We moeten ook meer aandacht besteden aan het gevaar van de eigen belangen van bestuursleden. Eigen belangen mogen geen rol spelen bij de besluitvorming. Daarop gaan we scherper letten. Ook zal het bestuur meer aandacht besteden aan het voorkomen van verkeerd gedrag van bestuursleden.
  • En de leeftijdsverdeling in het bestuur is nog niet zoals we dat willen. Daarmee houden we rekening als een bestuurslid aftreedt.