Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft advies aan het bestuur.

Het bestuur vertelt aan het verantwoordingsorgaan wat het bestuur doet en hoe het dat doet. Het verantwoordingsorgaan mag zijn mening geven over wat het bestuur doet. Deze mening staat in het jaarverslag. De reactie hierop van het bestuur staat ook in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden

  • Luc Aretz (voorzitter)
  • Dinand Diele
  • Tim Edwards
  • Hans van Schoor
  • Trudy Schriemer
  • Nadine Vrolijk

De leden worden benoemd en ontslagen door het verantwoordingsorgaan na overleg met het bestuur. Hoe het verantwoordingsorgaan werkt staat in het reglement van het verantwoordingsorgaan.