Eerst een hoger en dan een lager pensioen

Als u met pensioen gaat, krijgt u maandelijks hetzelfde bedrag. Soms kan het handig zijn om tijdelijk een hoger of lager bedrag te krijgen.

  • U gaat in deeltijd werken en wilt uw inkomen aanvullen met een stukje pensioen;
  • U wilt aan het begin van uw pensioen wat meer financiële ruimte dan op latere leeftijd;
  • U heeft bij de start van uw pensioen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld omdat uw partner nog werkt.
  • De laagste uitkering kan niet lager zijn dan 75 procent van de hoogste uitkering;
  • Als u (voor een deel) eerder met pensioen gaat, mag het pensioen in 2022 niet lager zijn dan € 520,35 bruto per jaar;
  • Gaat u (voor een deel) eerder met pensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan loopt de tijdelijk hogere of lagere uitkering uiterlijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Gaat u (voor een deel) eerder met pensioen na de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan loopt de tijdelijk hogere of lagere uitkering uiterlijk tot uw pensioendatum.