d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Arbeidsongeschiktheidpensioen

Ziek zijn kan gevolgen hebben op uw salaris. Verandert uw salaris? Dan kan ook uw pensioenopbouw veranderen.

  • De eerste 2 jaar verandert er niets. U bouwt nog steeds evenveel pensioen op.
  • Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u van UWV misschien een WIA-uitkering.
     

Dan heeft u misschien recht op premievrije deelneming.

Wat is premievrije deelneming?

Bent u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien pensioen blijven opbouwen bij Pensioenfonds Schoonmaak. Wij betalen dan (een deel van) de pensioenpremie voor u. Dit wordt ‘premievrije deelneming’ genoemd.

‘Premievrij’ betekent zonder kosten voor u. Dit geldt voor iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Schoonmaak. De hoogte van dit premievrije deel hangt af van uw arbeidsongeschiktheidsklasse of uw uitkeringspercentage.

Wat moet u doen?

In de meeste gevallen hoeft u niets te doen. Want het UWV geeft aan ons door of u arbeidsongeschikt bent.

Soms vragen wij om een kopie van de toekenningsbrief van de WIA-uitkering van het UWV. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat of u recht heeft op premievrije deelneming

Bent u in het verleden in de schoonmaaksector arbeidsongeschikt geweest? Dan had u bij ons misschien recht op premievrije deelneming.

Heeft u dit niet gekregen? Dan kan het zijn dat u daar toch recht op heeft. Wij kunnen dit voor u controleren.

Wat moet u doen?

Neem contact met ons op. Bel met onze Helpdesk op telefoonnummer 020 583 51 00. Wij controleren dan of u aan de voorwaarden voldoet.

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u mogelijk niet genoeg inkomen om van te leven. Controleer daarom zelf of u genoeg inkomen heeft. Lees meer over het bestaansminimum.