Arbeidsongeschiktheidpensioen

asd

Als u ziek wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw salaris. Als uw salaris verandert, dan kan ook uw pensioenopbouw veranderen.
 

  • De eerste 2 jaar verandert er niets. U bouwt nog steeds evenveel pensioen op
  • Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u van UWV misschien een WIA-uitkering
     

Dan heeft u misschien recht op premievrije deelneming.

Wat is premievrije deelneming?

Bent u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien pensioen blijven opbouwen bij BPF Schoonmaak. Wij betalen dan (een deel van) de pensioenpremie voor u. Dit wordt ‘premievrije deelneming’ genoemd.

‘Premievrij’ betekent zonder kosten voor u. Dit geldt voor iedereen die pensioen opbouwt bij BPF Schoonmaak. De hoogte van dit premievrije deel hangt af van uw arbeidsongeschiktheidsklasse of uw uitkeringspercentage.

Wat moet u doen?

In de meeste gevallen hoeft u niets te doen. Want het UWV geeft aan ons door of u arbeidsongeschikt bent.

Soms vragen wij om een kopie van de toekenningsbrief van de WIA-uitkering van het UWV. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat of u recht heeft op premievrije deelneming

Bent u in het verleden in de schoonmaaksector arbeidsongeschikt geweest? Dan had u bij ons misschien recht op premievrije deelneming.

Heeft u dit niet gekregen? Dan kan het zijn dat u daar toch recht op heeft. Wij kunnen dit voor u controleren.

Wat moet u doen?

Neem contact met ons op. Bel met onze Helpdesk op telefoonnummer 020 583 51 00. Wij controleren dan of u aan de voorwaarden voldoet.