Uw pensioen als u arbeidongeschikt wordt

Als u ziek wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen. Hierdoor kan ook uw pensioenopbouw veranderen.

  • De eerste twee jaar verandert er niets. U bouwt nog steeds evenveel pensioen op. 
  • Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u van de overheid misschien een WIA-uitkering.

Krijgt u een WIA-uitkering?

Dan hebt u misschien recht op premievrije pensioenopbouw bij ons.

Wat moet u doen?

Stuur ons een kopie van de toekenningsbrief van de WIA-uitkering van het UWV. Daarna krijgt u een brief van ons. Hierin staat of u recht hebt op premievrije pensioenopbouw.