Loonheffingskorting

Loonheffing is belasting die u betaalt over uw inkomen uit salaris of uitkeringen. Loonheffingskorting is korting op deze belasting.

U past de korting toe? U betaalt dan minder belasting. En krijgt u meer geld op uw rekening.

De korting is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de korting. Boven een inkomen van € 75.518 (2024) is er geen recht meer op loonheffingskorting.

Wel of geen loonheffingskorting

U kiest daar zelf voor. Of het goed voor u is om te doen ligt aan de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur. Als u de loonheffingskorting toepast op uw pensioen, dan krijgt u elke maand meer geld op uw rekening. Wilt u geen loonheffingskorting toepassen? Dan krijgt u minder geld op uw rekening per maand.

Heeft u meer inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? U laat de korting maar op 1 inkomen toepassen. Doet u dit niet dan betaalt u te weinig belasting. Dit moet u later extra geld betalen aan de Belastingdienst.  Of het verstandig is om de loonheffingskorting ergens toe te laten passen hangt af van uw totale inkomen.

De Belastingdienst berekent altijd de juiste loonheffing en loonheffingskorting. Ook als u de loonheffingskorting nergens laat toepassen, dan verrekent de Belastingdienst dit met uw belastingaangifte. Meer informatie over loonheffingskorting en uw AOW, pensioen of andere uitkering, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Doorgeven keuze loonheffingskorting

U wilt pensioen aanvragen

Hoe u de loonheffingskorting kunt wijzigen is afhankelijk van hoe u uw pensioen plant.

  1. Kies in Pensioenfonds Schoonmaak voor "Plan en vraag aan". Klik op Aan de slag. Stel uw pensioen samen. Bij stap 2 Loonheffingskorting kiest u voor wel of geen loonheffingskorting.
  2. Kies in Pensioenfonds Schoonmaak voor "Plan en vraag aan". Kiest u voor 1 van de vooraf ingevulde scenario's bij Beschikbare keuzes? De loonheffingskorting wordt dan automatisch bepaald op basis van uw keuze. Wilt u de loonheffingskorting aanpassen? Klik op Opnieuw samenstellen. Bij stap 2 Loonheffingskorting kiest u voor wel of geen loonheffingskorting.

 

Uw pensioen is aangevraagd of al ingegaan

Hoe u de loonheffingskorting kunt wijzigen is afhankelijk van uw situatie.

  1. U heeft van ons de brief gekregen waarin we uw pensioen toekennen. Maar uw pensioen is nog niet ingegaan. Neem contact met ons op. Samen passen we uw keuze aan.
  2. U ontvangt uw pensioen al. U doet dit in Pensioenfonds Schoonmaak bij "Uw gegevens". Hier past u zelf de keuze aan.

U heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan u laten toepassen met de loonheffingskorting. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. U krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet u als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • u heeft minder dan 100% AOW opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvangt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de Alleenstaande ouderenkorting? Neem hier contact met ons op.

U betaalt misschien belasting in het land waar u woont én in Nederland. Met een paar landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

U hoeft misschien géén loonheffing te betalen op uw pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 002 883 235 L02.

Als u vrijstelling krijgt, dan stuurt de Belastingdienst u een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam