Loonheffingskorting

Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting. Van elk bedrijf krijgt u een bedrag. Dit betekent dat zij belasting aftrekken van het bedrag dat zij aan u betalen. Deze belasting heet loonheffing.

Loonheffing bestaat uit:
 

  • loonbelasting
  • premies (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen, zoals de AOW (Algemene Ouderdomswet) en Anw

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen. U heeft recht op loonheffingskorting. Uw werkgever houdt loonheffing in. Daarom heeft u ook recht op loonheffingskorting.

Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies. U  krijgt dan netto meer inkomen. U mag de loonheffingskorting maar op 1 inkomen gebruiken. Bijvoorbeeld op uw pensioen of uw AOW. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard de loonheffingskorting toe op de AOW. Wilt u dit niet? Dan moet u dit zelf melden aan de SVB

Krijgt u pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak? Dan gebruiken wij loonheffingskorting als u dat wilt

U betaalt dan minder loonheffing. U mag zelf bepalen op welk inkomen u loonheffingskorting gebruikt. U mag dat maar op 1 inkomen gebruiken.

De Belastingdienst weet door uw belastingaangifte of u genoeg belasting heeft betaald. Heeft u te veel of te weinig belasting betaald? Dan krijgt u geld terug of moet u nog extra betalen. Zo krijgt u eindelijk altijd de korting waar u recht op heeft.

Dat is uw eigen keuze. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw situatie. 

U heeft 1 inkomen
Als u de loonheffingskorting gebruikt, krijgt u elke maand meer netto pensioen. Wilt u géén gebruik maken van de loonheffingskorting? Dan krijgt u een lager netto pensioen elke maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug of hoeft u minder extra te betalen. 

Ook als u maar 1 keer de loonheffingskorting gebruikt, betaalt u soms toch te weinig belasting. Dat komt door de belastingregels. U betaalt meer belasting als u een hoger inkomen heeft. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

U heeft meer dan 1 inkomen
Heeft u meer dan 1 inkomen, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Anders betaalt u te weinig belasting. Dan moet u later extra betalen aan de Belastingdienst. Als u de loonheffingskorting niet gebruikt, dan krijgt u een lager netto bedrag per maand. Na de belastingaangifte krijgt u meestal geld terug. Soms moet u toch belasting bijbetalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Vraagt u pensioen aan via MijnPensioenSchoonmaak? Dan kunt u kiezen of u bij Pensioenfonds Schoonmaak de loonheffingskorting wil gebruiken of niet.

Kiest u ervoor om de loonheffingskorting bij Pensioenfonds Schoonmaak te gebruiken?

  • Geef aan de SVB door dat de loonheffingskorting niet gebruikt moet worden op uw AOW. 
  • Krijgt u inkomen van van andere instanties? Stop daar dan de loonheffingskorting.

Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. U krijgt dan teveel geld. Dit moet u terugbetalen aan het einde van het jaar. 

De Belastingdienst houdt alleen rekening met uw totale inkomen. Als u al uw inkomen bij elkaar optelt, kan een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf vallen. Dan betaalt u misschien te weinig belasting en moet u geld betalen aan de Belastingdienst.

Dit kunt u zien in MijnPensioenSchoonmaak. Standaard gebruikt Pensioenfonds Schoonmaak géén loonheffingskorting . Gebruikt u wel loonheffingskorting? Dan heeft u dat alleen op dat moment aangevraagd.

U regelt dit zelf in MijnPensioenSchoonmaak. Log in met uw DigiD-app of met sms-controle. Zorg ervoor dat u de juiste opties van DigiD aan heeft staan. U heeft dit nodig om uw loonheffingskorting te veranderen.

U krijgt dan iedere maand minder geld. Maar misschien is de naheffing van de Belastingdienst lager. Of u krijgt geld terug. Meer informatie krijgt u van de Belastingdienst.

U betaalt misschien belasting in het land waar u woont én in Nederland. Met een paar landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

U hoeft misschien géén loonheffing te betalen op uw pensioen van Pensioenfonds Schoonmaak. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 002 883 235 L02.

Als u vrijstelling krijgt, dan stuurt de Belastingdienst u een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

U heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan u laten toepassen met de loonheffingskorting. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. U krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet u als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • u heeft minder dan 100% AOW opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvangt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de Alleenstaande ouderenkorting? Neem hier contact met ons op.