d2a3c185e37ba351fc3c54f2ddc822e6

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan maakt u samen afspraken over hoe u het ouderdomspensioen verdeelt. Geef de afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in

Hier vindt u het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe.

Let op: U moet het binnen 2 jaar aan ons terugsturen

Het formulier en de kopie(en) moet u binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap opsturen. 

U stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen en de kopie online met een e-mail.

Of stuur het per post naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Wij registeren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Partnerpensioen is geld voor uw partner. U bent gescheiden. Het partnerpensioen voor uw ex-partner noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner krijgt dit geld misschien wanneer u overlijdt.

U wilt dat uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen krijgt

U spreekt dit af met uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt dan geen geld wanneer u overlijdt. Uw ex-partner moet dit dus ook willen. Dit heet ‘afstand doen van het bijzonder partnerpensioen’. 

Uw ex-partner krijgt alleen geld van ons als:
 

  • u voor 1 januari 2003 partnerpensioen heeft opgebouwd. Of
  • u gekozen heeft om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dat heeft u gedaan toen u stopte met werken in de schoonmaak. Of toen u met pensioen ging. En u daarna ging scheiden.

Heeft u een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen?
Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw huidige partner krijgt het partnerpensioen dat u later heeft opgebouwd. Alle regels leest u op de pagina over bijzonder partnerpensioen. En in ons pensioenreglement.

Uw ex-partner wil geen bijzonder partpensioen

Heeft u afspraken gemaakt over het ‘afstand doen van het bijzonder partnerpensioen’ in uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst? Dan kunt u het convenant of de overeenkomst ook naar ons toesturen. Hebben u en uw ex-partner geen afspraken gemaakt, dan moet u samen het formulier ‘Afstand doen van bijzonder partnerpensioen’ invullen. 

Vul het formulier afstand doen van het bijzonder partnerpensioen in

U mag dit niet alleen doen. U moet dit samen doen met uw ex-partner. U stuurt het formulier daarna naar ons terug. Samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. En een kopie van uw ex-partner zijn/haar geldig identiteitsbewijs. Uw ex-partner krijgt daarna geen geld wanneer u overlijdt. 

Bekijk het formulier 'Afstand doen van het bijzonder partnerpensioen'.