U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

Wat moet u regelen?

U en uw ex-partner leggen afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Daarna geeft u de afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door. Waren uw afspraken al vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden? Stuur dan een kopie daarvan naar ons toe.

U heeft met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen. De afspraken staan in uw huwelijkse voorwaarden. Of uw echtscheidingsconvenant. Of uw beëindigingsovereenkomst. 

Hier vindt u het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe. 

U kunt het formulier en de kopie online naar ons sturen:

Dat kan op onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 
Nederland

Let op! Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Dan moet u alleen het formulier invullen. Hier vindt u het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe. 

U kunt het formulier en de kopie online naar ons sturen:

Dat kan op onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam 
Nederland

Let op! Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben ontvangen.