Een klacht indienen

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Wij beantwoorden uw vragen en leggen uw pensioen zo goed mogelijk uit. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij ons.

U krijgt dan in een brief antwoord. Stuur uw klacht per brief naar:

BPF Schoonmaak
t.a.v. het klantteam
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u dit in een brief vertellen aan het bestuur van het pensioenfonds. Dit heet in bezwaar gaan. In de brief schrijft u welke beslissing u niet goed vindt. Ook vertelt u waarom u dat vindt.

Stuur uw bezwaar naar:
BPF Schoonmaak
t.a.v. het bestuur
Postbus 637
1000 EE Amsterdam