Klacht of geschil

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Wij beantwoorden uw vragen en leggen uw pensioen zo goed mogelijk uit. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij ons.

U krijgt dan in een brief antwoord. Stuur uw klacht per brief naar:

BPF Schoonmaak
t.a.v. het klantteam
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u dit in een brief vertellen aan het bestuur van het pensioenfonds. Dit heet in bezwaar gaan. In de brief schrijft u welke beslissing u niet goed vindt. Ook vertelt u waarom u dat vindt.

Stuur uw bezwaar naar:
BPF Schoonmaak
t.a.v. het bestuur
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Het kan zijn dat u het niet eens bent met een besluit van het pensioenfonds. Dat noemen wij een geschil. U kunt dan vertellen waarover u het niet eens bent en waarom niet. U gaat dan in beroep bij de geschillencommissie.

Dan kunt een brief schrijven aan de geschillencommissie. Daar gaat u dan in beroep. In de brief aan de geschillencommissie schrijft u waar u het niet mee eens bent en waarom niet. Er zijn regels die bepalen hoe de geschillencommissie te werk gaat. Die staan in het Reglement Geschillencommissie

Commissieleden:   
  • Dhr. J.B. van den Beld, onafhankelijke voorzitter
  • Mw. H. Dautzenberg
  • Mw. A. Kamta

Bent u dan nog steeds niet tevreden?

Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. Hij is onafhankelijk en probeert klachten op te lossen. Stuur uw klacht naar:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN ’s-Gravenhage