Een klacht indienen

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Wij beantwoorden uw vragen en leggen uw pensioen zo goed mogelijk uit. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij ons. In de brief schrijft u dat u een klacht heeft. En vertelt u waarom.

U krijgt dan in een brief antwoord.

Stuur uw klacht per brief naar:
BPF Schoonmaak
t.a.v. het klantteam
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Als u het niet eens bent met BPF Schoonmaak

Bent u het niet eens met het antwoord van BPF Schoonmaak? Stuur dan een brief met uw klacht naar de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen doet dan een uitspraak over uw klacht.

Stuur uw brief met uw klacht naar:
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Let op! Wilt u uw klacht naar de Ombudsman Pensioenen sturen? Dat kan alleen als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van BPF Schoonmaak.
Op de website van de Ombudsman Pensioenen vindt u meer informatie. U mag uw klacht altijd naar de civiele rechter sturen.