Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

In januari krijgt u uw betaalspecificatie 2018. Hierop staat hoeveel pensioen u krijgt in 2018. Ook krijgt u een jaaropgave. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons kreeg in 2017.

Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw netto pensioen verandert

Vanaf 1 januari is de belasting anders. Er zijn nieuwe regels voor loonheffing. Ook moet u meer premie Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. De overheid beslist hoeveel Zvw-premie u moet betalen. Daarom kan uw netto pensioen anders zijn dan in 2017.

Uw pensioen is niet verhoogd

Wij proberen de pensioenen ieder jaar iets te verhogen. Dat kan alleen als wij daar genoeg geld voor hebben. Dat is nu niet zo. Daarom zijn de pensioenen dit jaar niet verhoogd.