Geen pensioenverlaging in 2020

Dit jaar hoeven wij uw pensioen niet te verlagen. Daarvoor hebben wij genoeg geld. De kans op verlagen blijft wel voor 2021.

Dekkingsgraad 31 december 2019 92.1 procent

De dekkingsgraad zegt hoeveel geld BPF Schoonmaak heeft. Het kabinet heeft aangegeven als een dekkingsgraad eind 2019 boven de 90 procent is het pensioenfonds niet hoeft te verlagen. Onze dekkingsgraad is per 31 december 2019 op basis van de huidige cijfers 92,1 procent. Daarom verlagen wij de pensioenen nu niet. 

Hoe zeker is uw pensioen?