Verandering in uw pensioenregeling vanaf januari 2021

Bouwt u in 2021 pensioen op bij BPF Schoonmaak? Dan verandert uw pensioenregeling. De belangrijkste wijzigingen hebben wij op een rij gezet.

Ieder jaar veranderen de cijfers waarmee we uw pensioen berekenen. De cijfers van 2021 ziet u in bijlage 1 van het pensioenreglement. U ziet daar bijvoorbeeld hoeveel uw werkgever in 2021 betaalt aan het pensioenfonds voor uw pensioen.

1. Vanaf 1 januari 2021 bouwt u per jaar minder pensioen op

Om alle pensioenen te kunnen betalen, gaat het opbouwpercentage omlaag. Dat is het deel van uw salaris voor uw eigen pensioenpot. Het opbouwpercentage daalt van 1,576% naar 1,104%. Wij berekenen uw pensioen op basis van uw loon en gewerkte uren.

U betaalt ook pensioenpremie. Dat is het deel van uw salaris dat ingehouden wordt. Uw werkgever betaalt meestal ook een deel. U vindt dit terug op uw loonstrookje. De pensioenpremie gaat vanaf 1 januari 2021 niet omhoog.

Samengevat

  • Uw opbouwpercentage gaat naar beneden.
  • U bouwt vanaf 1 januari 2021 per jaar minder pensioen op.
  • De pensioenpremie gaat niet omhoog.
  • Dit geldt ook voor de VPL-premie. Deze wordt vanaf 2021 bij de pensioenpremie opgeteld.

2. Uw partner krijgt mogelijk een lager partnerpensioen

Als u komt te overlijden, kan uw partner recht hebben op een partnerpensioen. Het partnerpensioen is 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Omdat u vanaf 1 januari minder pensioen opbouwt, wordt ook dit partnerpensioen lager. Bent u een nabestaande en krijgt u al partnerpensioen? Dan geldt dit niet voor u.

3. Uw kinderen krijgen mogelijk een lager wezenpensioen

Als u komt te overlijden kunnen uw kinderen recht hebben op een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Omdat u vanaf 1 januari minder pensioen opbouwt, wordt ook dit wezenpensioen lager. Bent u een nabestaande en krijgt u al wezenpensioen? Dan geldt dit niet voor u.

Lees hier meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen.

4. Uw partner kan ook recht hebben op ANW-hiaat compensatie als u overlijdt

Dit bedrag gaat niet omlaag.