Partnerpensioen

BPF Schoonmaak | overlijden

Uw partner krijgt misschien partnerpensioen als u overlijdt.

Bouwde u voor 2003 pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak?
Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Bouwde u na 2003 pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak? En werkte u tot uw overlijden in de schoonmaaksector?
Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Werkt u nu niet meer in de schoonmaaksector? En werkte u voor 2003 niet in de schoonmaaksector?
Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt.
Heeft u een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen? Dan krijgt uw partner wel partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Werd u elkaars partner op of na pensionering?
Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen regelen
Als u overlijdt, krijgt uw partner een brief met aanvraagformulier. Uw partner moet deze ondertekenen en naar ons terugsturen. Wij betalen pas als we een getekend aanvraagformulier hebben. 

Misschien is dit niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Uw partner krijgt géén partnerpensioen als:

 • U uw partner niet heeft aangemeld om partnerpensioen te krijgen (als jullie samenwonen). Lees meer over partner aanmelden;
 • Uw relatie is begonnen nadat u met pensioen bent gegaan;
 • U uw partnerpensioen helemaal heeft omgezet in ouderdomspensioen;
 • U werkt niet meer bij Pensioenfonds Schoonmaak en u heeft geen pensioen opgebouwd voor 1 januari 2003.
 • Uw partner u vermoordt; 

Misschien is dit niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Partnerpensioen is verzekerd als u pensioen opbouwt
Stopt u met werken? Of gaat u met pensioen? Partnerpensioen is dan niet meer verzekerd. Misschien krijgt uw partner dan te weinig geld nadat u overlijdt. U kunt het partnerpensioen daarom verhogen. U ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen voor partnerpensioen.

Met 'partner' bedoelen wij de persoon met wie u:

 • getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap heeft
 • een samenlevingsovereenkomst heeft. Dit moet door een notaris zijn opgesteld. In het contract staat dat u voor elkaar wilt zorgen. En dat u samen voor het huishouden zorgt

Voordat u met pensioen gaat moet u aan ons doorgeven of u een samenlevingscontract heeft. Dit krijgen wij niet door van de gemeente.

Krijgt u na ontslag uit de schoonmaakbranche een WW-uitkering? En overlijdt u dan?
Dan krijgt uw partner misschien geld van ons. Hier zijn regels voor:

 • U bouwde pensioen op bij Pensioenfonds Schoonmaak tot u werkloos werd
 • U kreeg uw WW-uitkering meteen toen u werkloos werd

Is dit zo? Dan moet uw partner als u overleden bent een brief opsturen. Waarin staat dat u een WW-uitkering kreeg.

Het partnerpensioen is maximaal 70 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen

Heeft u partnerpensioen opgebouwd tot januari 2003? Dan krijgt uw partner partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Bouwt u tot uw overlijden pensioen op? Wij kijken hoeveel pensioen u na 2003 zou opbouwen tot u 67 zou worden. Uw partner krijgt 70 procent partnerpensioen van dat bedrag. Bouwde u voor 2003 partnerpensioen op? Dan krijgt uw partner dat ook.

Bekijk op mijn.pensioenschoonmaak.nl hoeveel uw partner krijgt.

Misschien is dit niet genoeg om van te leven. Controleer daarom of uw partner genoeg pensioen heeft. Lees meer over bestaansminimum.

Dan krijgt uw ex-partner misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. 

Uw ex-partner krijgt alleen geld van ons als

 • u voor 1 januari 2003 partnerpensioen heeft opgebouwd. Of
 • u gekozen heeft om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dat heeft u gedaan toen u stopte met werken in de schoonmaak. Of toen u met pensioen ging. En u daarna ging scheiden.

Heeft u een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen?
Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw huidige partner krijgt het partnerpensioen dat u later heeft opgebouwd.

Heeft u een ex-partner en kreeg deze een deel van uw pensioen?
Uw partner krijgt geen deel van uw pensioen meer als u overlijdt. 

Alle regels leest u in ons pensioenreglement.

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. U mag loonheffingskorting maar op 1 inkomen laten toepassen.

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Lees meer over loonheffingskorting