Uw klacht is belangrijk voor ons

De Pensioenfederatie heeft nagedacht over het afhandelen van klachten. Daarover hebben ze afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de "Gedragslijn goed omgaan met klachten".

Ook BPF Schoonmaak vindt klachten belangrijk

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarom nemen wij iedere vraag of opmerking serieus. Ook klachten. Door opmerkingen van deelnemers kunnen wij u straks nog beter helpen. Dit was al zo en dit blijft zo.

Klachten op onze website

Wij vinden het ook belangrijk dat u kunt zien wat wij met klachten doen. Vanaf vandaag kunt u op onze website zien welke klachten wij hebben ontvangen. Dit staat op de pagina Klachten. U ziet hier wat wij met de klacht hebben gedaan. En wat wij hebben besloten.

Heeft u zelf een klacht?

Dan horen wij graag wat uw klacht is. Lees hoe u een klacht indient.