Pensioenfederatie steunt oproep BPF Schoonmaak

De Pensioenfederatie heeft gereageerd op de ‘Beleidsnota verbeteren wetten en regels die mensen ernstig in de knel brengen’. In deze reactie ondersteunt de Pensioenfederatie de oproep van BPF Schoonmaak om bij faillissement ook de niet-betaalde pensioenpremies te vergoeden van werknemers die moeite hebben met het invullen en opsturen van het formele aanmeldformulier. Als het UWV dit formulier niet ontvangt, vergoedt het UWV de gemiste pensioenpremies niet. In de schoonmaakbranche dienen 7 op de 10 werknemers die betrokken zijn bij een faillissement dit aanvraagformulier niet in bij het UWV.

Wanneer een bedrijf failliet gaat is er vaak langere tijd geen pensioenpremie afgedragen. In dat geval kan het UWV de niet-betaalde premie alsnog betalen aan het pensioenfonds. Hiervoor moet de werknemer zelf een verzoek indienen bij het UWV.

Het pensioenfonds moet volgens de Pensioenfederatie ook namens de werknemer een verzoek in kunnen dienen bij het UWV. Als er geen aanvraag wordt ingediend, worden de pensioenpremies niet overgenomen en de financiële gevolgen gedragen door alle deelnemers. Dat komt omdat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat de betrokken werknemers financieel geen hinder mogen ondervinden van de niet-betaalde pensioenpremies. De kosten van deze gemiste pensioenpremies worden dus collectief gedragen.

Ook BPF Schoonmaak ziet, net als andere pensioenfondsen en werknemersorganisaties, graag dat deze verantwoordelijkheid mede bij het pensioenfonds komt te liggen. Tarik Uçar, bestuurder BPF Schoonmaak: “In de praktijk blijkt dat slechts 3 op de 10 getroffen werknemers in de schoonmaakbranche een verzoek indient. Voor 7 op de 10 mensen vindt dus geen pensioenovername plaats. Wij vinden dit maatschappelijk onacceptabel. Zeker in de schoonmaakbranche is iedere euro er een. In de schoonmaakbranche werken veel mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Zij mogen niet de dupe zijn van een omslachtig systeem.”

Brief aan staatssecetaris

In november 2021 stuurde het bestuur van BPF Schoonmaak een brief naar het ministerie. Samen met FNV, CNV Vakmensen, Schoonmakend Nederland en de RAS. In een reactie gaf toenmalig staatsecretaris Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan graag mee te denken over een oplossing.