Onze deelnemers

Wij willen een pensioen uitbetalen aan iedereen die bij ons is aangesloten. Dat zijn onze deelnemers en gepensioneerden.

Deelnemers zijn: 

  • werknemers die pensioen opbouwen bij ons;
  • (ex-)werknemers die eerder pensioen opbouwden bij ons.
Gepensioneerden zijn mensen die een uitkering van ons krijgen.

Bent u bij ons aangesloten?

Dan betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. Wij beheren en beleggen dit geld. Met de opbrengst betalen wij pensioenen. Dat is niet alleen ouderdomspensioen. Als u komt te overlijden, krijgen uw partner en kinderen van ons pensioen. Dat noemen we nabestaandenpensioen. En kunt u niet meer werken, omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan bouwt u bij ons pensioen op zonder premie te betalen.