Een bedrag ineens opnemen als u met pensioen gaat

De wet zegt dat u straks een deel van uw pensioen in 1 keer kan opnemen. Dat heet bedrag ineens. Deze nieuwe keuze is een onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel. U mag zelf kiezen waar u het geld aan uitgeeft.

 

Kiezen voor bedrag ineens

Bedrag ineens betekent dat u een deel van uw pensioen in 1 keer kunt opnemen. U mag hiervoor kiezen als de wet definitief is.

Ik wil misschien kiezen voor bedrag ineens. Kan ik wel al mijn pensioen aanvragen?
Wij verwachten dat u in 2025 kunt kiezen voor een bedrag ineens. U kunt uw aanvraag nu insturen. Gaat de wet in voordat uw pensioen is ingegaan? U kunt de aanvraag nog veranderen. Neem daarvoor contact met ons op. U mag dan kijken of bedrag ineens iets voor u is. U kunt daarna uw pensioen opnieuw aanvragen.

U krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Uw levenslange maandelijkse pensioen wordt hierdoor lager. Dat betekent dat het pensioen dat u elke maand van ons krijgt lager wordt. Uw hele leven lang.

Let op! Hierdoor stopt misschien ook uw huurtoeslag en zorgtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kiest u voor bedrag ineens? Dan neemt u in 1 keer een bedrag van uw totale pensioen op. Hierdoor verandert misschien uw inkomstenbelasting en uw belastingaangifte. Daardoor stopt misschien uw huurtoeslag en zorgtoeslag. Lees meer op de site van de Belastingdienst of bel met de Belastingdienst.

Kiest u voor bedrag ineens? U krijgt de rest van uw leven daardoor een lager maandelijks pensioen. Verhogen wij in de toekomst de pensioenen? U krijgt die verhoging dan alleen over dat lagere maandelijkse pensioen. U krijgt dan géén verhoging over het bedrag ineens.

U heeft bij Pensioenfonds Schoonmaak veel pensioenkeuzes. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een tijdelijk hoger of lager pensioen. U krijgt dan een periode meer geld per maand. En daarna minder geld. U kunt een tijdelijk hoger pensioen niet samen kiezen met bedrag ineens. U kunt het bedrag ineens wel samen kiezen met andere pensioenkeuzes. Bijvoorbeeld met de keuze deeltijdpensioen en uitruil.

Soms kunt u uw pensioen hoger maken. Uw partner krijgt dan een lager pensioen als u overlijdt. Kiest u ook voor bedrag ineens? Het bedrag in 1 keer dat u kunt opnemen wordt dan hoger. Dit komt doordat uw pensioen hoger wordt.

U kunt uw pensioen lager maken. Uw partner krijgt dan een hoger pensioen als u overlijdt. Of geen pensioen. Kiest u ook voor bedrag ineens? Het bedrag dat u in 1 keer kunt opnemen wordt dan lager. Dit komt doordat uw pensioen lager wordt.

U kunt géén bedrag ineens opnemen als uw pensioen lager is dan € 592,51 per jaar. Of als uw pensioen door het opnemen van bedrag ineens lager wordt dan € 592,51 per jaar.

De wet moet wel definitief zijn. U kunt dan ook kiezen voor een bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 67. U kunt bedrag ineens ook kiezen samen met deeltijdpensioen.

Bedrag ineens gaat alleen over ouderdomspensioen. Het partnerpensioen verandert hierdoor niet. Kiest u ervoor om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan krijgt u ook over dat deel een bedrag ineens.

De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen.

Alleen als uw pensioen nog niet is gestart kunt u kiezen voor bedrag ineens. De wet moet dan wel definitief zijn.

U bent nu bijvoorbeeld voor 20 procent met pensioen. Dan heeft u nog 80 procent van uw totale pensioen over. Van elk stukje deeltijdpensioen kunt u 10 procent in 1 keer opnemen.

Gaat u met pensioen in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt? Of op de 1e van de maand daarna? U mag de uitbetaling van bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. U betaalt dan misschien minder belasting.

Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De pensioenen die u al kreeg worden opnieuw berekend. We rekenen dan alsof u niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt nog een nabetaling.

Een voorbeeld van uitstel:

 

  • Uw AOW leeftijd 15-08-2025
  • U overlijdt op 08-11-2025
  • Uw ouderdomspensioen zonder bedrag ineens: € 625 bruto per maand.
  • Keuze voor bedrag ineens € 15.000 euro: uw ouderdomspensioen wordt hierdoor € 563 per maand.
  • U overlijdt voordat uitgesteld bedrag ineens wordt uitbetaald.
  • Bedrag ineens van € 15.000 euro vervalt.
  • Uw nabestaanden krijgen een nabetaling van het ouderdomspensioen. Dit wordt berekend alsof u niet had gekozen voor bedrag ineens: € 625 -/- € 563 = € 62 * 4 maanden = € 248.