U bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden. Of u gaat scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U moet keuzes maken over de verdeling van uw pensioen. Wij helpen u graag met uw keuzes.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner.

Log in op MijnPensioenschoonmaak en bekijk hoeveel pensioen u heeft. En de mogelijkheden om uw pensioen te verdelen.

De keuzes die u als deelnemer maakt, gelden ook voor uw ex-partner. Heeft u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ouderdomspensioen opgebouwd? Dan krijgt u de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. En uw ex-partner krijgt de andere helft. 

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet. Uw ex-partner heeft wel recht op bijzonder partnerpensioen

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt.

Krijgt u al ouderdomspensioen?

Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel vanaf de maand dat wij uw formulier en kopie krijgen.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Dan krijgt u het deel van uw ex-partner weer bij uw pensioen.

U kiest samen voor een andere verdeling van uw ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50 procent. Of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. De keuzes die u als deelnemer maakt, gelden ook voor uw ex-partner.

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet.

Welke afwijkende verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50 procent-50 procent 
    Voor het ouderdomspensioen kunnen u en uw ex-partner verschillende percentages kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw ex-partner 30 procent van het ouderdomspensioen krijgt. 
  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap 
    U kunt ook een afwijkende periode kiezen om uw ouderdomspensioen te verdelen. Zo kan u het ouderdomspensioen over een langere of kortere periode verdelen dan het huwelijk. De periode mag beginnen op het moment dat u pensioen ging opbouwen. Bent u eerder gescheiden? Dan mag de periode beginnen op die scheidingsdatum. De periode duurt tot maximaal de scheidingsdatum.
  • Combinatie
    Er is ook een combinatie van afwijkend percentage en afwijkende periode mogelijk.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt.

Krijgt u al ouderdomspensioen?

Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel vanaf de maand dat wij uw formulier verdeling ouderdomspensioen hebben gekregen.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Dan krijgt u het deel van uw ex-partner weer bij uw pensioen.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in 2 pensioenen. Uw ex-partner krijgt een eigen pensioen. Dit noemen we conversie. 

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner mag afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner hoeft het niet te krijgen. 

Kiest u voor conversie? Dan kunnen we het daarna niet meer veranderen. Conversie is definitief.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Uw ex-partner kan het pensioen in laten gaan tussen het 60e en 67e levensjaar.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Dan verandert uw pensioen niet. Het bedrag voor uw ex-partner voegen we niet toe aan uw pensioen.

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw hele ouderdomspensioen zelf. Uw partner krijgt dan niks van uw ouderdomspensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. En dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. U hoeft ons niets te laten weten.

U heeft met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen. De afspraken staan in uw huwelijkse voorwaarden. Of uw echtscheidingsconvenant. Of uw beëindigingsovereenkomst. 

Op Rijksoverheid.nl staat het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe. 

U kunt het formulier en de kopie online sturen:

Dat kan op onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar:

BPF Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Geeft u de verdeling niet binnen 2 jaar aan ons door? Dan zijn wij niet verplicht om mee te werken aan de verdeling. Wij betalen uw hele pensioen aan u uit. U moet dan zelf de verdeling regelen. 

En gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Stuur het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons. Dat kan via onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar: 

BPF Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen als u voor 1 januari 2003 partnerpensioen bij ons heeft opgebouwd. Of als u een deel van het ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen. U kunt uw pensioen uitruilen als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in de schoonmaak.

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Lees meer over bijzonder partnerpensioen.

Vraag dan een voorlopige berekening aan. 

Bel naar (020) 583 51 00. 

Of stuur ons een e-mail.

Of stuur een brief naar: 

BPF Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Wij zijn willen weten of u alle informatie heeft gevonden die u zocht. Daarom stellen wij u graag een paar vragen. Dan wij u nog beter helpen. Wilt u deze vragenlijst voor ons invullen? Het invullen van duurt maximaal 2 minuten.