U bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden. Of u gaat scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U moet keuzes maken over de verdeling van uw pensioen. Wij helpen u graag met uw keuzes.

Hieronder ziet u hoe u uw pensioen kunt verdelen. De afspraken over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner.

Log in op MijnPensioenschoonmaak en bekijk hoeveel pensioen u heeft. En hoe u uw pensioen kunt verdelen.

Heeft u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ouderdomspensioen opgebouwd? Dan krijgt u de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. En uw ex-partner krijgt de andere helft. De keuzes die u maakt voor uw ouderdomspensioen gelden ook voor het geld dat uw ex-partner van ons krijgt.

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet. Uw ex-partner heeft wel recht op bijzonder partnerpensioen

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt.

Krijgt u al ouderdomspensioen?

Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel vanaf de maand nadat wij uw formulier en kopie krijgen.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. En u krijgt dan weer het ouderdomspensioen dat verdeeld was met uw ex-partner.

U kiest samen voor een andere verdeling van uw ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50 procent. Of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. De keuzes die u als deelnemer maakt, gelden ook voor uw ex-partner.

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet.

Welke andere verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50% -50%  
    Voor het ouderdomspensioen kunnen u en uw ex-partner verschillende percentages kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw ex-partner 30% van het ouderdomspensioen krijgt. En u 70%. 
  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap 
    U kunt ook een langere of kortere periode kiezen om uw ouderdomspensioen te verdelen. De verdeling mag beginnen op het moment dat u pensioen ging opbouwen. Bent u eerder gescheiden? Dan mag u vanaf die scheidingsdatum verdelen. U mag niet verdelen na de scheidingsdatum.
  • Combinatie
    U kunt ook een combinatie maken van een ander percentage en andere periode.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. 

De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioen van uw ex-partner. Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag en/of zorgtoeslag van uw ex-partner.

Krijgt u al ouderdomspensioen?

Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel vanaf de maand dat wij uw formulier verdeling van ouderdomspensioen hebben gekregen.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. En u krijgt dan weer het ouderdomspensioen dat verdeeld was met uw ex-partner.

U kiest er samen voor uw pensioen te verdelen in 2 pensioenen. Uw ex-partner krijgt een eigen pensioen. Dit noemen we conversie. 

Is het bedrag voor u en uw ex-partner lager dan € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen niet verdelen. Dit staat in de wet.

Wat zit er in het verdeelde pensioen?

Een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner mag afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner hoeft geen bijzonder partnerpensioen te krijgen. 

Conversie is definitief. Dat kunnen we niet meer veranderen. 

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Uw ex-partner kan het pensioen in laten gaan tussen 60 jaar en 67 jaar.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt?

Niets. U krijgt het bedrag voor uw ex-partner niet. 

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw hele ouderdomspensioen zelf. Uw partner krijgt dan niets van uw ouderdomspensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. En dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. 

Wilt u bevestiging dat wij uw afspraken hebben vastgelegd? Stuur ons het mededelingsformulier, met het echtscheidingsformulier. Doet u dit niet? Dan krijgt u geen bevestiging van ons. U hoeft ons niets te laten weten.

U heeft met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen. De afspraken staan in uw huwelijkse voorwaarden. Of uw echtscheidingsconvenant. Of uw beëindigingsovereenkomst. 

Hier vindt u het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

1. Download het formulier
2. Vul het formulier helemaal in
3. Maak ook een kopie van uw huwelijkse voorwaarden. Of een kopie van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
4. Stuur het formulier en de kopie naar ons toe. 

U kunt het formulier en de kopie online sturen:

Dat kan op onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar:

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Geeft u de verdeling na 2 jaar aan ons door? Dan zijn wij niet verplicht om mee te werken aan de verdeling. U krijgt een bericht van ons of wij uw verdeling verwerken. Of dat u zelf de verdeling moet regelen.

En gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Stuur het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons. Dat kan via onze website. Stuur ons een e-mail.

Of stuur het per post naar: 

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen als u voor 1 januari 2003 partnerpensioen bij ons heeft opgebouwd. Of als u een deel van het ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen. U kunt uw pensioen uitruilen als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in de schoonmaak.

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Lees meer over bijzonder partnerpensioen.

Vraag dan een voorlopige berekening aan. 

Bel naar (020) 583 51 00. 

Of stuur ons een e-mail.

Of stuur een brief naar: 

Pensioenfonds Schoonmaak
Postbus 637
1000 EE Amsterdam
Nederland